"De opleiding kwam voor mij op het juiste moment"
Manon Huuskes Basisschool de Maten

De opleiding was heel waardevol en kwam voor mij op het juiste moment. Het doorleven van het teamworkmodel heeft mij veel inzichten en handvatten gegeven, waar ik direct mee aan de slag kon. De persoonlijke benadering en betrokkenheid van Hans en Selmar heb ik als heel prettig ervaren.

"Professioneel ruzie leren maken"
Gerdien Tiesinga
Gerdien Tiesinga Gemeente Smallingerland

Het grootste resultaat wat we behaald hebben, vind ik wel dat we echt het gesprek met elkaar aangegaan zijn. Het mocht best ongemakkelijk zijn. We zijn tot de ontdekking gekomen dat we op sommige onderwerpen heel verschillend naar de materie kijken. Dat inzicht heeft tijdens en na ons traject geholpen om beter met elkaar in gesprek te komen over dat wat er echt toe doet. En ook heeft het als bijeffect gehad dat we veel scherper zijn geworden in de afspraken die we maken.

Als team heeft het ons bij elkaar gebracht. We hebben gemerkt dat dit onderhoud nodig heeft, dus we zetten in op onderhouden en verder ontwikkelen. – Gerdien Tiesinga (Manager Sociaal Domein)