Dé prangende vraag die managementteams zichzelf niet voorleggen

Om een kalender-, school-, boekjaar of een nieuw sportseizoen succesvol te starten MOET er 1 prangende vraag gesteld worden. Welke vraag? Dat lees je in de blog!

 

Gretig zijn

Eén van de mooiste momenten van het jaar vond ik altijd de eerste training van het nieuwe basketbalseizoen. Een volle sportzaal met 24 jongens van rond de 14 jaar. Beginnende pubers die gretig zijn om bij het selectieteam van 12 spelers te horen. Met passie voor het spel, de wens om samen te presteren én individueel beter te worden. Ik wilde graag dat dit team hecht werd, om zichzelf vervolgens in staat te kunnen stellen om plezier en het behalen van prestaties te combineren.

Helaas moest ik dan ook 12 jongens teleurstellen. Bovendien zijn er de ouders die graag willen dat hun kind plezier heeft en zijn of haar talent benut wordt. Als trainer/coach leg je op zo’n moment, bij de selectie, de basis voor een succesvol team en dito sportseizoen. Ik vatte de start van het seizoen daarom ook nooit lichtzinnig op en stelde altijd die ene prangende vraag centraal.

 

Hecht willen zijn met elkaar

Vele jaren verder in de tijd begeleid ik nog steeds teams (en leidinggevenden) bij het nemen van de juiste besluiten op weg naar succesvol teamwork. Nu doe ik dit samen met mijn compagnon en ons team Doorpak binnen instellingen, bedrijven, overheden en organisaties. Andere context, dezelfde principes.

Bij een van onze klanten zijn we in augustus gestart met een ontwikkeltraject. We realiseren ons dat het succes van zo’n dergelijk traject sterk afhangt van hoe hecht het managementteam met elkaar is en wil worden. Immers; dáár vinden besluiten plaats die de organisatie verder kunnen/moeten brengen. Dáár wordt voorbeeldgedrag vertoond dat als standaard geldt voor iedere werknemer, enzovoorts. Voor ons is dat dan ook de plek en hét moment om die ene vraag centraal te stellen. Namelijk: Willen wij het dit jaar weer met elkaar doen?

 

Waarom stellen we de vraag niet?

Deze vraag zegt iets over de bereidheid van teamleden om zich werkelijk te committeren aan elkaar en aan teamwork. Er zijn 5 voorwaarden voor teamwork die helpen om hierop volmondig JA te kunnen zeggen.

Het stellen van de vraag ‘Willen wij het dit jaar weer met elkaar doen’ lijkt een makkie. Toch constateren we dat de meeste managementteams die vraag niet aan zichzelf (durven) voorleggen. Waarom het niet gebeurt kan verschillende redenen hebben. We noemen er een aantal die vaak onbesproken blijven:

  • Het is geen gewoonte om onszelf en elkaar deze vraag expliciet te stellen
  • We identificeren ons te hardnekkig met de verkregen rol/positie (ons ego wil deze niet loslaten)
  • We overschatten de kosten en onderschatten de baten van het gesprek erover
  • Graag horen we ergens bij en het is moeilijk om dat op te geven
  • We houden niet van ongemak en willen de ander geen pijn doen, we hebben elkaar nog wel nodig

Het is goed om je te realiseren dat achter de bovengenoemde redenen geen negatieve intenties zitten. Ook MT-leden zijn net mensen en hebben ook positieve intenties. Als je die intenties niet gelijk ziet, hoort of voelt, weet dan dat ze in diepere zin altijd terug te voeren zijn naar de wens, de drang om te (over-)leven. En weet ook dat die drang ervoor zorgt dat we onkwetsbaarheden en oerangsten uit de weg gaan.

 

Opbrengsten

Laten we eens kijken naar wat het stellen van de vraag kan opleveren.

Het motief

Het expliciet aan de orde stellen en inplannen van de vraag ‘Willen we het dit jaar weer met elkaar doen?’ lokt uit tot eerlijke zelfreflectie op ieders werkelijke motief om een leidinggevende rol te willen én lid te willen zijn van het managementteam.

Scherpte in het team

Teamleden staan automatisch stil bij hoe het nu verloopt in de onderlinge samenwerking en de vraag of ze zich opnieuw willen verbinden aan de andere teamleden. Bevestiging van of twijfels over het onderlinge teamwork komen op. Gedachten en gevoelens die je hebt bij de samenwerking met andere teamleden krijgen een plek. Het helpt je om scherp naar elkaar toe te kunnen zijn en samen, ook over de MT-samenstelling, besluiten te nemen.

Het eerlijke en kwetsbare gesprek

Mits je de vraag op een goede wijze agendeert én de juiste tijd en energie geeft aan het gesprek erover leidt dit tot een eerlijk en kwetsbaar gesprek tussen mensen. Het ‘durven delven’ naar onderliggende spanningen, lading en conflict vergroot het vertrouwen van elk team.

Plezier en resultaat

Een volmondig JA van ieder teamlid op de vraag ‘Willen we het dit jaar weer met elkaar doen’ betekent dat je bereid bent om elkaar te (onder-)steunen door dik en dun. Zowel persoonlijk als functioneel zul je dit moeten merken. Het vormt de basis om je met elkaar verantwoordelijk te voelen en te maken voor een resultaat én er ook plezier aan te beleven.

 

Tot slot

Genoeg redenen dus om er een gewoonte van te maken die ene prangende vraag jaarlijks op de agenda te zetten. Geef elk teamlid vooraf voldoende tijd en ruimte om eerlijk te ‘kauwen’.

Als je de vraag nog niet gesteld hebt, wacht dan niet tot een nieuw jaar met het stellen van de vraag. Zeker niet als je twijfels ervaart bij teamleden of ze de vraag wel met een eerlijk én volmondig JA zullen beantwoorden.

We horen graag wat deze prangende vraag jou en jouw team oplevert.

hans@doorpakbv.nl