De vier disciplines om een gezonde organisatie te creëren

En een beslissende voorsprong te nemen…

In deze blog nemen we je mee in de vier disciplines die je verder helpen om een gezonde organisatie te kunnen zijn. De belangrijkste vraag is dan wel: wil je een gezonde organisatie zijn?

Het antwoord op deze vraag laat zich meestal wel raden. Maar wat goed is om te weten, is dat het niet moeilijk hoeft te zijn om gezondheid te creëren. Wel vergt het discipline, dag in dag uit.

Rommelig proces

Net als in een goede relatie of binnen een hecht gezin wordt ook een organisatie niet gezond aan de hand van een overzichtelijk, helder proces. Het zal rommelig verlopen, je moet van alles tegelijkertijd doen en bijhouden. En je zal je moeten blijven inzetten om te voorkomen dat het resultaat, jullie bestaansrecht, je niet beetje bij beetje uit de handen glipt.

Een overzichtelijk en helder proces hélpt overigens wel om de discipline hoog te houden. We verdelen het onder in vier eenvoudige disciplines (ontleend aan Patrick Lencioni’s boek “De beslissende voorsprong”)

 

Discipline 1.    Bouw een (h)echt leiderschapsteam

Een organisatie wordt niet gezond als de mensen die haar moeten aansturen er niet in slagen op vijf fundamentele gebieden hechte keuzes te maken. Het disfunctioneren van en een gebrekkige cohesie bij de leiding kunnen het ontwikkelingsproces naar een gezonde organisatie akelig in de weg zitten. Over deze vijf gebieden hebben we een whitepaper geschreven, die kun je hier gratis downloaden.

 

Discipline 2.    Creëer helderheid

Behalve dat ze eenduidig moeten handelen, moeten leidinggevenden van een gezonde organisatie intellectueel dezelfde weg bewandelen en dezelfde antwoorden geven op zes eenvoudige, maar zeer relevante vragen. Over fundamentele kwesties mogen simpelweg geen meningsverschillen bestaan. De zes ‘helderheidsvragen’ zijn:

  1. Waarom bestaan we?
  2. Hoe gedragen we ons?
  3. Wat doen we eigenlijk?
  4. Hoe worden we succesvol?
  5. Wat is op dit moment het belangrijkste?
  6. Wie moet wat doen?

 

Discipline 3.    Overcommuniceer helderheid

Zodra het leiderschapsteam samenhang heeft ontwikkeld en eenduidige antwoorden op de zes kritieke vragen heeft gegeven, moeten de antwoorden duidelijk, herhaaldelijk, enthousiast en herhaaldelijk onder de medewerkers worden gecommuniceerd. Wat helderheid betreft is er niet zoiets als te veel communicatie.

 

Discipline 4.    Bekrachtig helderheid

Wil de organisatie gedurende langere tijd gezond blijven, dan moeten de leidinggevenden enkele belangrijke niet-bureaucratische systemen implementeren om de verkregen helderheid te bekrachtigen in elk proces waarin mensen een rol spelen. Elk beleid, elk programma en elke activiteit moet erop gericht zijn om werknemers eraan te herinneren wat echt belangrijk is.

 

Tot slot

Is dit proces, dit model voor het creëren van een gezonde organisatie, bestand tegen fouten? Zo goed als.

Als leidinggevenden van jouw organisatie zich als één team opstellen, als ze allemaal dezelfde antwoorden geven op de zes kritieke vragen, als ze die antwoorden blijven herhalen en als ze effectieve processen implementeren om die antwoorden te bekrachtigen, creëren ze een omgeving waarin het bijna onmogelijk is om géén successen te behalen.

 

Wil je reageren op de blog? Een gezondheidscheck binnen jouw organisatie? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact op.

selmar@doorpakbv.nl | 06-22301018