Leiderschap: de vier elementen van zelfvertrouwen

Geef je leiding omdat jouw functietitel daar om vraagt? Geef je leiding omdat je, los van je functietitel, een rol hebt die om leiderschap vraagt? Geef je leiding omdat je je ergens verantwoordelijk voor voelt?

Alleen al het nadenken over de vraag “Waarom geef ik eigenlijk leiding?” brengt je dichterbij jouw intenties. Eén van de vier elementen van zelfvertrouwen die bepalend zijn in het leren en ontwikkelen van jouw leiderschap:

  • intenties
  • integriteit
  • kunnen
  • resultaten

 

  1. Intenties

Hoe scherper je hebt wat jouw intenties zijn en waarom ze belangrijk voor je zijn, hoe makkelijker het wordt om ze openlijk te bespreken en ernaar te handelen. Dit geeft je zelfvertrouwen en bovendien helpt het anderen ook in hun vertrouwen naar jou toe. Duidelijkheid scheppen in je intenties voorkomt argwaan op dit vlak.

Reflectievraag: hoe verhouden mijn intenties zich ten opzichte van mijn acties?

 

  1. Integriteit

Welke waarden in het leven zijn voor jou belangrijk? En hoe belangrijk maak je ze in jouw leidinggevende rol? Dit betreft het tweede element van zelfvertrouwen: integriteit.

Als je dag in dag uit handelt vanuit jouw waarden, ongeacht wie je tegenover je hebt, ongeacht de situatie, ongeacht de druk vanuit je omgeving, dan kan het je zelfs nog een extra boost geven.

Reflectievraag: hoe integer ben ik in mijn rol?

 

  1. Kunnen

In hoeverre heb je de juiste vaardigheden, kennis en houding om je leidinggevende taken uit te voeren en resultaten te bereiken? Een realistische inschatting hiervan, weten of de juiste middelen al of niet aanwezig zijn, geeft zelfvertrouwen om in actie te komen. Ook acties die gericht zijn op leren en ontwikkelen.

Reflectievraag: hoe open communiceer ik met anderen over mijn ‘kennis en kunde’ als leidinggevende?

 

  1. Resultaten

In hoeverre krijg je als leidinggevende de juiste dingen gedaan? We kennen allemaal de uitspraak; behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch is het zo dat als je stilstaat bij de prestaties die je geleverd hebt in het verleden, dit het nodige zelfvertrouwen kan geven om krachtig een nieuwe uitdaging aan te gaan. En voor nieuwe leidinggevenden: zorg ervoor dat je zo snel mogelijk een ’track record’ opbouwt. De beste manier daarvoor is door open te communiceren over je intenties en door integer te zijn.

Reflectievraag: wat is mijn track record?

 

Samenvatting

In deze blog hebben we elementen geduid om aan zelfvertrouwen te winnen én het vertrouwen te winnen van de collega’s die je aanstuurt.

De eerste twee elementen (intenties en integriteit) slaan terug op je karakter. De laatste twee (kunnen en resultaten) op competenties. Elk van deze vier elementen kun je vergroten door er dagelijks voorrang aan te geven.

Je geeft daarmee automatisch ook voorrang aan de belangrijkste taken van élke leidinggevende: in gesprek gaan, coachen, betrekken, effectieve overleggen leiden, voorbeeldgedrag laten zien, lastige en oncomfortabele gesprekken aangaan.

Tot slot

Na reflectie komt actie. Neem de vier elementen onder de loep en bedenk wat jij vandaag of morgen kan doen om meer (zelf)vertrouwen te creëren. Succes met doorpakken!

Selmar Wesselink

NB. Wil je reageren? Mail naar selmar@doorpakbv.nl