SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen

Is jouw (MKB-)organisatie al actief bezig met leren en ontwikkelen? Dan kun je gebruik maken van de SLIM-subsidie. Bekijk hieronder de activiteiten waarbij je Doorpak BV kan kiezen als externe coach en/of adviseur om hierin door te pakken.

Je krijgt 60 tot 80% van de subsidiabele kosten vergoed, neem contact op voor een kop koffie als je deze kans serieus wilt onderzoeken.

1. Doorlichten van de onderneming

Schakel ons in om je bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken waar je ook direct mee aan de slag kan.

 

individuele coaching

2. Loopbaan- en ontwikkeladvies

We starten een traject met één of meer medewerkers waarbij gekeken wordt naar het huidige werk en naar het toekomstperspectief. We maken kwaliteiten, negatieve conflictstrategieën en energiegevers inzichtelijk en stimuleren werknemers actief na te denken over een passende rol. Nu en in de toekomst. Dat houdt medewerkers vitaal en het helpt de organisatie gezond te worden en/of te blijven.

 

3. Doorpak-methodiek voor een leer- en ontwikkelcultuur

Laat je ondersteunen of begeleiden bij het invoeren van de Doorpak-methodiek die ten grondslag ligt aan ‘de gezonde organisatie’. De methodiek is toekomstbestendig en gericht op ‘doorpakken in teamwork’. Samen aan de slag dus. Denk daarbij aan:

  • inrichting levendige en effectieve overlegstructuur
  • voorbeeldgedrag en -mindset van leidinggevenden
  • het voeren van periodieke ontwikkelgesprekken
  • het creëren van een leerrijke werkomgeving

 

Neem contact op en geef daarbij aub een korte beschrijving van waar je al mee bezig bent. Let wel: het tijdvak voor de subsidieaanvraag  loopt van 1 september 9.00 uur tot 30 september 17.00 uur. Doorpakken dus!

 

Wat is de SLIM-Regeling?

De SLIM-regeling is een subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb. Dit houdt in dat MKB-bedrijven een subsidie kunnen krijgen om de kennis en vaardigheden, of houding en gedrag van hun werknemers up- to-date te houden of te ontwikkelen. De SLIM-subsidie is in het leven geroepen, omdat de nadruk bij mkb-bedrijven vaak ergens anders op ligt dan op vaardigheden en gewenst gedrag ontwikkelen. Maar zoals we allemaal weten is dit wel heel belangrijk is voor mkb-bedrijven. Daarom trekt het kabinet jaarlijks €48 miljoen uit om hierin te ondersteunen.

Voor wie is de SLIM-subsidie bedoeld?

De SLIM-regeling kent drie algemene doelgroepen, waarvan het mkb de grootste is. Verder kunnen ook grote bedrijven en samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen. Uiteraard allemaal met het oog op leren en ontwikkelen. De nadruk ligt echter wel op het mkb, omdat met name deze groep soms moeite heeft om er voor te zorgen dat werknemers zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen. De eigen investering die wordt verwacht bij kleinbedrijf is 20% en op 40% bij een middenbedrijf.

Budget van de SLIM-subsidie

Om in de behoefte van mkb-bedrijven om hun werknemers te laten leren en ontwikkelen te voorzien stelt de overheid jaarlijks €48 miljoen beschikbaar in de vorm van de SLIM-regeling. Om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie, moet je tussen 1 september 09:00 en 30 september 17:00 de subsidie aanvragen.

Zorg ervoor dat je op tijd een aanvraag indient (eventueel via een subsidiebureau) om de slagingskans zo hoog mogelijk te maken. Als je aanvraag goedgekeurd wordt kun je tot €24.999 ontvangen en voor samenwerkingsverbanden kan dit oplopen tot €500.000. De totale subsidie omvat 60% van de subsidiabele kosten en 80% voor kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben in de regel minder dan 50 werknemers. De subsidiabele kosten dienen hoger te zijn dan €5.000 om in aanmerking te komen.

Waar kun je de SLIM-regeling voor inzetten?

De SLIM-subsidie dient meerdere doelen. Ben jij van plan een van de volgende projecten of activiteiten op te zetten? Dan kom je als mkb-bedrijf waarschijnlijk in aanmerking voor de SLIM-regeling en de bijbehorende subsidie. Doorpak BV kan ondersteunen en begeleiden in de volgende drie activiteiten:

 

  • EEN OPLEIDINGS- OF ONTWIKKELPLAN AAN DE HAND VAN EEN ONDERZOEK BINNEN HET BEDRIJF NAAR DE SCHOLINGSBEHOEFTE VAN HET BETREFFENDE BEDRIJF
  • LOOPBAAN- OF ONTWIKKEL ADVIEZEN SPECIFIEK GERICHT OP DE INDIVIDUELE WERKNEMERS VAN EEN BEDRIJF OF VAN WERKNEMERS BINNEN EEN SAMENWERKINGSVERBAND
  • DE ONDERSTEUNING DAN WEL BEGELEIDING BINNEN EEN BEDRIJF OM EEN METHODE TOE TE GAAN PASSEN DIE ERVOOR MOET ZORGEN DAT WERKNEMERS GESTIMULEERD WORDEN HUN KENNIS EN VAARDIGHEDEN VERDER TE ONTWIKKELEN

 

Interesse?

Neem contact op voor een kop koffie om te onderzoeken wat waar we de samenwerking aan kunnen gaan!