De 7 hoofdzonden en deugden op de werk-privébalans

Deze blog is direct ingegeven door een ‘Twentse wijsheid’. Een vaste rubriek in onze nieuwsbrief De Doorpakker: As nen ossen vuur de bîele. Letterlijk: Als een os voor de bijl gaan.

Betekenis: traag en met tegenzin je ondergang of verderf tegemoet gaan.

 

Hoofdzonde

Op zichzelf is traagheid niet zo verkeerd. Immers… de boog kan niet altijd gespannen staan. Sterker nog, ik zie traagheid als een hele welkome, gezonde – en misschien wel noodzakelijke – tegenhanger van het gehaaste. Alles moet steeds sneller, beter en efficiënter.

Wat nou als we wat vaker zouden schrappen en de belangrijke zaken in ons werk en leven wat trager doen. Met aandacht. In plaats van steeds maar iets erbij (meer meer meer) en alle belangrijke zaken vluchtig aan ons voorbij laten gaan.

Echter… gecombineerd met het woordje ‘tegenzin’, zie ik in traagheid ook wel een gevaar. Een beetje dubbel dus. Ik denk dat in deze tijd niet de traagheid maar juist de snelheid van het leven ons onbewust naar ‘de ondergang’ leidt. Iedereen kent de term burnout. Hoe dan ook: de term traag ‘triggert’ iets. Dus ging ik op klein onderzoek uit. Op Google. En al gauw belandde ik op een Wikipedia-pagina over ‘de zeven hoofdzonden’. Traagheid is dus een hoofdzonde? Wooowww… dat triggerde nóg meer.

Dualitiet

Ik zocht nog even verder en zag op dezelfde pagina dat er – tegenover de zeven zonden – ook zeven deugden werden opgesomd. Gelukkig maar. Die deugden riepen bij mij stuk voor stuk toch weer iets op wat ik kon rijmen met traagheid. Zit er in elke zonde dan misschien ook iets wat okee is? Iets wat gezond is? En andersom, zou er in elke deugd ook iets kunnen zitten wat niet okee is? Teveel deugd, hoe gezond is dat?

Kunnen we zonden en deugden zien als een ‘dualiteit’? Mogen we ze beschouwen als een soort continuüm waarbij een gezonde wisselwerking mogelijk is met de ’tegenhanger’?

In dit geval: traagheid als hoofdzonde afgezet tegen een gezonde vorm van snelheid of vluchtigheid. Maar dus ook ‘snelheid’ afgezet tegen een gezonde vorm van traagheid of luiheid. Nou ja, ik puzzel nog even verder en maak voor mezelf alvast de volgende balans op:

  • Hoe werkt traagheid in mijn voordeel en draagt het bij aan zin, energie en gezondheid?
  • Hoe werkt traagheid in mijn nadeel en draagt het bij aan tegenzin, futloosheid en ongezondheid?
  • Hoe werkt snelheid in mijn voordeel en draagt het bij aan zin, energie en gezondheid?
  • Hoe werkt snelheid in mijn nadeel en draagt het bij aan tegenzin, futloosheid en ongezondheid?

Hieronder een overzicht van de zeven hoofdzonden en de zeven deugden, mocht je zelf ook willen puzzelen en op verschillende facetten van je werk- of privéleven de balans op willen maken.

Bron: Wikipedia

De zeven hoofdzonden

1. Superbia | hoogmoed – ijdelheid

2. Avaritia | hebzucht – gierigheid

3. Luxuria | onkuisheid – (wel)lust

4. Invidia | nijd – jaloezie – afgunst

5. Gula | onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht

6. Ira | woede – toorn – wraak – gramschap

7. Acedia | traagheid – gemakzucht – luiheid – vadsigheid

 

De zeven deugden

1. Prudentia | voorzichtigheid – verstandigheid

2. Iustitia | rechtvaardigheid- rechtschapenheid

3. Temperantia | gematigdheid – zelfbeheersing

4. Fortitudo | moed – sterkte – vasthoudendheid – focus

5. Fides | geloof

6. Spes | hoop

7. Caritas | (naasten)liefde – liefdadigheid

 

Wil je reageren op de blog? Ik ben benieuwd of een gezonde mix van ‘deugden en zonden’ iets voor jouw werk-/privébalans kan betekenen.

Mail gerust naar selmar@doorpakbv.nl en ik zal met aandacht je comment lezen. Verwacht dus niet al te snel een reactie 😉