Dé 6 talenten voor teamwork

drie stappen om te werken met plezier én frustraties te voorkomen

Dat werk niet altijd leuk is, accepteren de meesten mensen en dat is ook reëel. Toch zijn er te veel mensen die jaar in jaar uit gefrustreerd naar hun werk gaan, omdat ze niet doen waar ze energie van krijgen. Zij accepteren dat werk nooit leuk is. Zonde? Jazeker Onnodig? Dacht ik wel!

Als je werk kunt zien als het gedaan krijgen van dingen, dan ben je het merendeel van de momenten dat je je ogen open hebt bezig met werk. Soms doe je dat alleen, maar heel vaak ook met anderen.

Iedereen wil graag voldoening van het werk dat hij of zij doet en het gevoel dat je werk waarde heeft. Dat gaat dan over het resultaat dat je bereikt én over het proces / de ervaring bij het komen tot resultaat. Elk type werk of opdracht gaat wel gepaard met onderdelen die niet opwindend zijn en soms zelfs oersaai of vervelend. Daarom is het de moeite waard om alles in het werk te stellen om jezelf of teamleden te helpen om het werk optimaal te doen. Als je dat tot kunst kunt verheffen ben je als team écht in staat om te zeggen dat je ieders talenten optimaal benut. Drie stappen die jij als leidinggevende kunt nemen om hier actief mee aan de slag te gaan

  1. Creëer het bewustzijn dat iedereen andere soorten werk leuk vindt
  2. Laat alle teamleden individueel uitzoeken en uitspreken welk soort werk hij/zij leuk vindt
  3. Leg, bij voorkeur in samenspraak met teamleden de puzzel hoe je het werk kunt verdelen om zo de gezamenlijke opdracht te volbrengen

Als je actief stilstaat bij wat je leuk vindt, dan kun je actief op zoek gaan naar een situatie waarin je jouw talenten kunt inzetten. Als je hier nooit tijd voor neemt, kun je slechts hopen dat je in zo’n situatie terecht komt.

In het boek ‘de 6 talenten voor teamwork’ reikt Patrick Lencioni een mooi en praktisch middel aan om vast te stellen wat ieders talenten zijn. Praktisch omdat de talenten gerelateerd zijn aan het samen realiseren van opdrachten /  taken in een organisatie. Hij gebruikt daarbij de 6 talenten die samen in het Engels de term W-I-D-G-E-T vormen. Hieronder de zes talenten met hun Nederlandse vertaling

  1. Reflectie is het talent en de natuurlijke neiging om vragen te stellen, de wereld om je heen te onderzoeken en je af te vragen of zaken ook anders kunnen cq. of er ongebruikt potentieel is. Je kunt je makkelijk verliezen in het observeren van de wereld om je heen.
  2. Vindingrijkheid is het vermogen om met (vernieuwende) ideeën en mogelijkheden te komen. Energie krijg je van het aandragen van creatieve oplossingen, die ook aandragen zonder een specifieke (hulp-)vraag. De buitenwereld ziet je hierdoor soms als geniaal.
  3. Beoordelingsvermogen is het talent om tot een passend oordeel te komen. het vermogen om zonder al te veel informatie een situatie goed in te schatten ‘je hebt een goede kijk op zaken’. Door patroonherkenning en intuïtie kun je waardevolle feedback geven.
  4. Aansporing is het vermogen om anderen aan te sporen om in actie te komen rondom een idee. Je hebt het talent om anderen te prikkelen en motiveren. Je bent in staat om mensen over te halen om aan iets anders te beginnen dat meer de moeite waard is.
  5. Ondersteuning is het talent om mensen hulp en ondersteuning te bieden waar ze dat nodig hebben om hun doelen te bereiken, vaak zelfs zonder dat de hulpvraag wordt gesteld. Je hebt het vermogen om dit zonder voorwaarden of beperkingen te doen.
  6. vermogen is het vermogen om iets af te ronden en ervoor te zorgen dat een project volgens de afspraken en specificaties is verlopen. Je krijgt energie van het overwinnen van obstakels, afvinken van acties en het ervaren van de impact ervan.

 Talent, competentie en frustratie

Niemand kan allen 6 de bovengenoemde eigenschappen claimen als talent. Sommige activiteiten gaan je goed af (werktalent), met sommige worstel je (frustratie) en andere zitten er tussenin (competentie). Hieronder een korte toelichting.

Werktalent er zijn vaak twee activiteiten die je plezier en energie geven. Hier zit je ware talent. Het is voor jou en de organisatie van belang dat je hier naar op zoek gaat.

Competentie er zijn twee activiteiten waar je goed in bent, of kunt worden, maar waar je niet uitgesproken veel energie van krijgt.

Frustratie ook zijn er activiteiten waarvan de energie je al in de sokken zakt als je er aan denkt. Meestal hebben we dan ook moeite met deze activiteiten. Soms moet het gebeuren, maar zorg zelf en met elkaar dat je er niet té veel kostbare tijd aan besteed. Geloof het of niet, er is vast iemand die er wel energie van krijgt.

Er valt nog heel veel meer te vertellen over de 6 talenten en de inzet ervan. Ook is er een test die je kunt invullen om erachter te komen waar jouw talent, competentie of frustratie zit. Als je nieuwsgierige bent geworden, vul dan het contactformulier in en we nemen contact met je op.