7 typerende eigenschappen van een slechte baas

Voer voor het roddelcircuit deze blog? Misschien. Maar we hopen dat het lezen van deze blog de blik in de spiegel scherpt. En uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheid binnen jouw team / organisatie.

Wat doet een slechte baas?

 

 1. Geeft anderen snel de schuld. Zodra er iets dreigt mis te gaan wordt een zondebok aangewezen. Prio één is: zelfbescherming (het redden van de eigen status/positie). De schuld kan overal liggen (medewerkers, klanten, leveranciers), behalve bij henzelf.
 2. Strijkt snel met de eer (die een ander toekomt). In plaats van de eer te delen wordt de informatie zo gebracht dat het lijkt alsof zij verantwoordelijk zijn voor al het succes. Het echte werk is echter door anderen gedaan.
 3. Neemt geen besluiten, stelt uit. De meeste tijd en inzet gaat naar zaken zoals hierboven beschreven. Liever wachten tot problemen vanzelf worden opgelost dan een proactieve aanpak.
 4. Liever dumpen dan delegeren. Onder het mom van ‘delegeren’ worden saaie en lage-prio-taken of juist hele moeilijke en complexe taken uitgestort over medewerkers. De meer zichtbare of eervolle taken blijven – uiteraard – op het eigen bordje liggen. Doorgaans vindt het dumpen ook nog eens plaats zonder heldere tekst en uitleg over het belang danwel de noodzaak van de taak.
 5. Is een gebrekkig rolmodel. Ze doen niet waar ze voor zeggen te staan. Of dragen in houding en gedrag uit wat ‘haaks staat’ op de kernwaarden van de organisaties. Ze hebben voor zichzelf bepaalde privileges geregeld die voor anderen niet opgaan.
 6. Is niet vertrouwenswaardig. Je kan ze niet vertrouwen. Ze winnen informatie, meningen en ideeën in en vertellen die rond om de waarde ervan te checken bij anderen (lees: kan ik hier mee pronken)? Problemen die – in vertrouwen – worden gedeeld worden niet als dusdanig behandeld. Ze gaan regelrecht het roddelcircuit in.
 7. Voegt geen waarde toe aan het team. Medewerkers krijgen niet de waarde die ze van een baas (mogen) verwachten. Door een gebrek aan competentie (kennis, vaardigheden) zijn ze niet in staat om uitdagingen het hoofd te bieden, problemen op te lossen of alternatieven aan te reiken. En, daarmee, niet in staat om medewerkers te (bege)leiden in moeilijke tijden.

Eerlijk is eerlijk. Een kritische blik op de baas vraagt ook om een kritische blik op de medewerker.

7 typerende eigenschappen van een niet-effectieve ‘slechte’ medewerker:

 

 1. Gedraagt zich niet naar de afgesproken prestatiestandaard. De bijdrage is onvoldoende en steekt schril af bij de toegevoegde waarde van collega’s.
 2. Wil niet delen. Wel graag van anderen dingen oppikken en zelf graag alles willen uitzoeken, maar niet geneigd om kennis, kunde en ervaring met collega’s te delen. Leren en delen wordt beschouwd als éénrichtingsverkeer.
 3. Streeft persoonlijke doelen na. Daar is niets mis mee op zichzelf – wie doet dat niet – echter, het moet niet ten koste gaan van het gezamenlijke belang. Ineffectieve teamleden zitten wat dat betreft niet helemaal in dezelfde film. Ze kiezen eigen prioriteiten en voorkeuren die niet per sé het teamresultaat ten goede komen.
 4. Beschuldigt en zoekt excuses. Excuses verzinnen voor niet-presteren / niet leveren of anderen hiervoor als schuldige aanwijzen is veel voorkomend gedrag. Fouten worden buiten de eigen persoon geplaatst (bij anderen, soort werkzaamheden, faciliteiten, de klant. Het ligt aan alles en iedereen, behalve…
 5. Is onophoudelijk pessimistisch en negatief. Dit verspreiden ze maar al te graag. Alle ideeën die worden aangedragen worden met cynisme ontvangen: “gaat toch niet werken”, “lukt niet”, houd er maar mee op”. Alles om anders te zijn, iets anders te proberen stuit op weerstand, zonder poging tot begrip.
 6. Is niet vertrouwenswaardig. Ze delen de verkeerde dingen en maken misbruik van verhalen en informatie die – in kwetsbaarheid – met hen zijn gedeeld. Een geheim is bij hen niet veilig. Ze praten te graag over de problemen die anderen aangaan en houden eigen problemen of kwetsbaarheden voor zichzelf.
 7. Heeft een gebrek aan sensitiviteit. Gevoelens of behoeften van anderen doen ze weinig tot niets. Echter, ze verwachten wel dat hun collega’s erg voorzichtig en zorgvuldig omgaan met hun gevoelens. Bovendien hebben ineffectieve teamleden geen enkel gevoel voor timing. Ze brengen ideeën naar voren op gekke momenten of verliezen zich in ‘verkregen beledigingen’ die niemand echt kan duiden.

Heb je een vraag of opmerking over de blog? Reageer naar selmar@doorpakbv.nl