Wat zijn we eigenlijk aan het doen?

In de vorige blog Kwetsbaarheid, dat is toch een zwaktebod? kon je lezen hoe kwetsbaarheid aan daadkracht raakt en dus het teamvertrouwen versterkt.

Vraagstuk: Geert merkt de laatste tijd dat hij erg druk is. Ook zijn teamleden zijn ogenschijnlijk erg druk. Vervelend daarbij is dat teamleden elkaar steeds meer verwijten beginnen te maken. Tijdens een wandeling vraagt Geert zich hardop af… waar zijn teamleden zo druk mee zijn? Hij komt tot de schokkende ontdekking dat hij het niet weet. Het pijnlijke besef landt; als we dat niet van elkaar weten, dan is dus ook niet duidelijk aan welk gezamenlijk doel of resultaat we werken, noch hoe je elkaar zinvol kunt ondersteunen.

Dit brengt Geert tot de vraag : hoe zorg ik ervoor dat we een gezamenlijk teamresultaat krijgen waar iedereen voor wil strijden?

GEBREK AAN AANDACHT VOOR RESULTATEN

De grootste frustratie in teams is de neiging van teamleden om te streven naar individuele erkenning en aandacht in plaats van het streven naar een collectief resultaat.

Doe om te beginnen de volgende proef eens; vraag alle teamleden om op te schrijven wat het teamresultaat is dat wordt nagestreeft. De ervaring leert dat het merendeel van de teams dit niet weet, of niet helder heeft! En dat is problematisch, omdat iedereen wel haarfijn weet uit te leggen wat de consequentie ervan is: ‘Dan gaat iedereen z’n eigen gang.’

De meeste mensen vinden dat bovendien erg frustrerend. Ego, individuele status of persoonlijk belang krijgen dan namelijk meer aandacht dan het collectieve resultaat. Enkele negatieve effecten: teamleden weten niet meer wat de koers is, gaan uit verbinding, maken sneller verwijten, zijn minder trots omdat de eigen unieke bijdrage aan het resultaat niet meer scherp is.

Een onprettig voorbeeld uit Geerts team:

Tijdens koffiepauzes of in overleggen praat Irma veel over eigen prestaties, loopbaan en ambities. Vanochtend moest er een besluit worden genomen wie uit het team in gesprek zou gaan met de directie over een bepaald onderwerp. Irma stak haar hand op en zei ‘Ik heb al gesproken met Aart (de directeur)!’ Een gefrustreerde Peter reageerde cynisch ‘Was dat in het belang van Irma, of van het team?’ Dit voorbeeld kent alleen verliezers zoals je merkt.

Eén van de belangrijkste taken van een teamleider is om het best mogelijke team ‘in het veld’ te brengen en niet om de carrières van individuele teamleden te bevorderen. Daarom is het belangrijk om een duidelijk teamresultaat te hebben en te bespreken cq. monitoren hoe iedereen zich hiertoe persoonlijk verhoudt.

GEZONDE FOCUS OP TEAMRESULTAAT

Samen!

Een helder teamresultaat en een gezonde focus hierop in de dagelijkse praktijk is de mooiere kant van de medaille. Naast vertrouwen is teamresultaat dé belangrijkste voorwaarde voor succesvol teamwork.

Dit stelt een team namelijk in staat om focus te creëren, prioriteiten te kunnen stellen, voortgang te bewaken, bij te sturen én successen te kunnen vieren. Als een team dat op een goede manier doet, weten alle teamleden bovendien dat ze een unieke bijdrage leveren aan het resultaat én krijgt men ondersteuning en waardering van elkaar!

Een prettig voorbeeld uit Geerts team:

Vorig jaar (nog voor de komst van Irma), was er een eenmalig project dat binnen een krappe tijdspanne van 3 maanden moest worden voltooid, naast het reguliere werk. Gisteren zei één van de teamleden tegen Geert ‘Ik vind het knap dat je het project volledig hebt gedelegeerd aan mij als projectleider. Vooral omdat ik weet dat er voor jou persoonlijk ook veel van afhing. Moet best lastig zijn geweest. Vooral toen het na een maand leek alsof we niet uit gingen komen met het budget!’ Geert was dankbaar voor dit compliment en gaf toe dat hij z’n ego behoorlijk wat keren opzij heeft moeten zetten ten behoeve van het project.

Geert-laat-ego-los
Geert weegt af of hij voor z’n ego moet gaan of voor het teamresultaat

 

Sterk en zwak ego opzij

Geert vindt het lastig om met zijn team het gesprek aan te gaan over het ontbreken van een helder teamresultaat. Immers; wat zegt dit over z’n leiderschap tot nog toe? Toch weet hij dat dit is wat moet gebeuren en dat hij zijn ‘zwakke’ ego hiervoor opzij moet zetten. Ook weet hij dat hij van Irma moet vragen om haar individuele belang (lees; te ‘sterke’ ego) opzij te zetten ten gunste van het collectieve belang. Succes Geert!

Een manier om tot teamresultaten te komen

Veel organisaties, teams en individuen vinden het complex en zijn nog steeds niet gewend om op een goede manier te komen tot teamresultaten. Er zijn vele methoden om als team te komen tot een scherp én gedragen teamresultaat. We lichten hieronder de Objective Key Results (OKR) uit. Deze methode brengt eenvoud en daar houden we van.

Objective Key Results (OKR)

Deze methode wordt gebruikt door toonaangevende bedrijven als Google, LinkedIn, twitter en vele anderen. Eigenlijk kun je OKR zien als een poster op de muur waarop staat:

 1. Wat is het eerstvolgende dat ik ga doen
 2. Waar moet ik me op focussen
 3. Hoe ver ben ik al

Wat houdt OKR in

 • kwartaaldoelen worden gesteld (objectives)
 • Voortgang wordt gemeten (key results)
 • Er wordt gedeeld met leidinggevende en collega’s
 • Er is één richting waarheen iedereen werkt
 • Er is een hierarchie in doelen; bedrijf à afdeling à team à individu
 • Er is transparante communicatie en teamwork

Belang van gezamenlijke doelen stellen via OKR

 • Het geeft een visie waar je naartoe wilt
 • Het geeft een prioritering aan van hoe je er komt
 • Het geeft een beeld van wat er van je wordt verwacht
 • Het leidt mensen langs de ‘juiste’ weg
 • Het geeft een dagelijkse focus op de belangrijkste doelen
 • Het geeft helderheid én eigen speelruimte

Waar doelen (objectives) aan moeten voldoen

 • Voldoende aspiraties
 • Uitdagend
 • Kwalitatief
 • Tijdgebonden
 • Ondubbelzinnig

Meer info? Vul je gegevens in en je krijgt de GRATIS WHITEPAPER ‘Dé vijf frustraties van teamwork in je mailbox.

Heb je een vraag, opmerking? Behoefte aan succesvol teamwork? Kijk op www.doorpakbv.nl  of stuur een mail naar hans@doorpakbv.nl