Een compliment geven is buiten mijn comfortzone

Geert is teammanager bij een technisch bedrijf. Hij heeft een UT- studie afgerond en is twee jaar geleden aangesteld als teammanager. Doorgegroeid zoals dat heet. Geert heeft echter één probleem, hij voelt zich niet echt een manager en hij heeft moeite met zijn communicatie. Zowel in het MT als op de afdeling. En soms ook thuis…

In de vorige blog schreef ik over een tweetal doorpakacties waarmee ik naar huis ging:

  • Bespreken met Bert (senior engineer) wat me dwarszit in zijn houding en in z’n gedrag
  • Bespreken met Anja (mijn vrouw) wat me bezighoudt, waardoor ik soms afwezig ben

Ik heb beide gesprekken gehad en vertel in deze blog over de uitkomsten. Het was pittig om te doen, maar het luchtte heel erg op…

Feedbackgesprek met collega Bert

Ik heb Bert aangesproken op zijn gedrag en kijk met tevredenheid terug op het gesprek. Ik heb aangegeven dat ik het gedrag van Bert niet langer accepteer en dat ik mij afvraag waarom hij zich zo vaag opstelt als er naar de voortgang van zijn werk wordt gevraagd. Althans, hier kwam het uiteindelijk op neer, want het kwam er aanvankelijk wat twijfelachtig uit.

Uitkomst van het gesprek

Bert gaf aan dat hij de laatste jaren een beetje het gevoel heeft dat hij als senior engineer, met zijn jarenlange ervaring, niet meer zo gewaardeerd wordt. Dat frustreert hem al een tijdje en hij weet niet goed hoe hij daar mee om moet gaan.

Het verbaasde mij dat hij al gauw zo open werd naar mij. Ik vroeg hem of dat ook de onderliggende reden was voor z’n tegendraadse houding in de teamoverleggen. Daar zat wel een kern van waarheid in, aldus Bert. Het gesprek heeft bij elkaar niet langer dan een kwartier geduurd en we waren allebei opgelucht dat we het er over konden hebben.

Wat mij duidelijk is geworden is dat ik mijn waardering vaker moet uitspreken en ook complimenten moet geven. Ook al is dat buiten mijn comfortzone.

Kwetsbaarheid en daadkracht

Dag 1 + 2 van de opleiding gaan over zelfvertrouwen en over het creëren van vertrouwen in jouw team. Als teamleider heb je een bepalende rol m.b.t. het heersende ‘gespreksklimaat’. Als je je kwetsbaar opstelt naar anderen en je stelt je open voor wat de ander je werkelijk te vertellen heeft dan groeit het onderlinge vertrouwen. Kwetsbaarheid betekent overigens niet dat je heel soft moet doen. Het betekent dat je échtheid laat zien en soms is dat juist heel direct en daadkrachtig.

compliment-scaledPersoonlijk gesprek met Anja

Diezelfde avond heb ik Anja verteld over het gesprek dat ik met Bert heb gehad. Ik heb de laptop voor de verandering een keer in m’n werktas gelaten zodat ik het gesprek ook met aandacht kon voeren. Ook dat vond ik best spannend, want met de laptop op schoot was een gewoonteritueel geworden.

Uitkomst VAN HET gesprek

Anja zei dat ze het knap vond dat ik op Bert was afgestapt. Ook dat was een compliment en het deed mij goed. Daarna vertelde ze dat ze mij de laatste tijd een beetje getresst vond en dat ik wel heel veel en heel vaak werk mee naar huis nam.

Daar was geen speld tussen krijgen, het was gewoon zo. Alleen dat toegeven luchtte al op. De spanning die ik vooraf had om met Anja dit gesprek te voeren verdween als sneeuw voor de zon. En we hebben sinds lange tijd gewoon weer een leuke avond gehad.

geert-op-de-bank-scaled

  Zo zagen onze avonden er de laatste tijd uit…

Het eerste blok heeft mij zowel op mijn werk als privé al veel opgeleverd. Ik zie uit naar de volgende tweedaagse, met tussenovernachting, over het aangaan van confrontaties. Kom maar op!

Geert