procesbegeleiding

 • * verbindende rol binnen en/of tussen organisaties
 • * helderheid in doelen, rollen en verantwoordelijkheden
 • * doorpakken in toegewijde individuele actie
teambalansdag

Helderheid creëren

Insteek: doen wat nodig is. De nadruk ligt daarbij op het creëren van helderheid –> hoe meer mensen, teams, instanties betrokken zijn bij een proces van samenwerking, hoe complexer de dynamiek.

We beginnen bij het begin en maken eerst een balans op: wat werkt al wel en wat werkt niet (meer). We stellen kritische vragen om de rol van de procesbegeleider(s) zo passend mogelijk te maken.

Rol van de procesbegeleider

De procesmatige rol is gericht op het vereenvoudigen van ‘wat heb je met elkaar te doen’, ‘wie doet wat’ en ‘wat heb je van elkaar nodig’.

Als interventies nodig zijn om onderlinge relaties te verstevigen dan maken we dat tijdig kenbaar en gaan we daar mee aan de slag. Ook als spanningen zich onderhuids of ‘in de onderstroom’ lijken af te spelen.

We pakken daar in door omdat een succesvolle samenwerking afhankelijk is van de mate waarin ‘vertrouwen danwel wantrouwen’ het gespreksklimaat kleurt.

Concreet resultaat

Er is helderheid in de verwachtingensfeer en de gezamenlijke doelen zijn afgestemd. Iedere betrokkene levert vanuit zijn/haar rol en bijpassende verantwoordelijkheid een positieve en constructieve bijdrage aan die doelen.

Er zijn wezenlijke besluiten genomen, afspraken gemaakt en er is (weer) goede energie om met elkaar door te pakken in toegewijde actie.

Team Doorpak BV

Oprichters Hans Kets & Selmar Wesselink, zijn organisatiepsycholoog en teamcoach. Ze hebben veel ervaring opgedaan en zich verder ontwikkeld in ondermeer NLP, Systemisch werken en Transactionele Analyse. Beiden zijn gecertificeerd in het afnemen van de Core Values Index (CVI), een meetinstrument om ieders natuurlijke bijdrage aan teamwork (positief en negatief) te duiden.

Het Team Doorpak bestaat naast Hans en Selmar uit de coaches Maud van der Struijk, Inge de Vries en Ferry de Wit. De backoffice is in handen van Helen Hartman.

Voor meer informatie bezoek de pagina Over Ons.

 • Hans Kets

  Motiveren, doorvragen tot de kern, flow in teams
 • Selmar wesselink

  Selmar Wesselink

  Werkplezier, respectvol confronteren, doen wat nodig is
"Ik vond het af en toe pittig en confronterend"
Lotte Oostvogel Gemeente Enschede

Ik ben heel blij dat ik dit traject heb doorlopen, het heeft me in alle opzichten iets gebracht. Ook vond ik het af en toe pittig en confronterend, maar voel dat ik de kern wel geraakt heb. Iets wat ik niet makkelijk toelaat.
Jullie krijgen van mij een 9 en ik zou iedereen het traject aanraden.

"Professioneel ruzie leren maken"
Gerdien Tiesinga
Gerdien Tiesinga Gemeente Smallingerland

Het grootste resultaat wat we behaald hebben, vind ik wel dat we echt het gesprek met elkaar aangegaan zijn. Het mocht best ongemakkelijk zijn. We zijn tot de ontdekking gekomen dat we op sommige onderwerpen heel verschillend naar de materie kijken. Dat inzicht heeft tijdens en na ons traject geholpen om beter met elkaar in gesprek te komen over dat wat er echt toe doet. En ook heeft het als bijeffect gehad dat we veel scherper zijn geworden in de afspraken die we maken.

Als team heeft het ons bij elkaar gebracht. We hebben gemerkt dat dit onderhoud nodig heeft, dus we zetten in op onderhouden en verder ontwikkelen. – Gerdien Tiesinga (Manager Sociaal Domein)

 

Vrijer

Ik wil groeien in mijn rol als leidinggevende. Ik wil een persoonlijke ontwikkeling doormaken en mij vrijer kunnen bewegen. Een ontwikkeling waar ik mijn leven lang profijt van blijf houden.

Effectiever

Ik wil een team dat prettig en effectief met elkaar samenwerkt. Ik wil faciliteren in het behalen van mooie prestaties met behoud van werkplezier. Met inzet van effectieve strategieën waaruit ik kan kiezen. Zo kan ik de manier die het beste bij mij past inzetten binnen mijn team, zonder een trucje te doen.

De juiste kopzorgen

Ik wil met de juiste kopzorgen naar huis en naar mijn werk. Ik wil leren hoe ik verantwoordelijk kan zijn zónder dat ik alles naar mij toetrek. Als ik zeg: “de verantwoordelijkheden laag”, dan wil ik dat daadwerkelijk doen en er op kunnen vertrouwen. Mijn teamleden in hun kracht, ik zelf ook.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Stuur mij een offerte